Lloyds herwaarmerken

Herwaarmerken van materialen


Goburg is door Lloyds Register Nederland bevoegd verklaart tot het herwaarmerken van materialen. Hiermee verklaart Lloyds dat Goburg op eigen locatie materiaal mag hermerken en overstempelen.

Het hermerken of overstempelen bestrijkt materialen met 3.1B of 3.1C certificaat (EN 10204.1991) en materialen met 3.1 of 3.2 certificaat (EN 10204:2004).

De overstempelbevoegdheid biedt onze klanten het voordeel van verhoogde materiaal-identificeerbaarheid. Hermerken heeft een groot voordeel: hierdoor kunnen individuele producten getraceerd worden en wordt zichtbaar uit welke materialen zij afkomstig zijn.

Overstempelen houdt ook in dat bijbehorende documentatie en materiaalcertificaten systematisch worden beheerd en verstrekt.

Voor meer informatie kunt u hierover telefonisch contact met ons opnemen. <


MACHINEPARK GOBURG

CNC machines & Conventioneel